ABBYY FlexiCapture je inteligentní řešení pro vytěžování dat z dokumentů bez nutnosti ručního vyhledávání údajů a jejich přepisování nebo kopírování. Je určeno všem firmám a organizacím, které pracují s desítkami, stovkami až tisíci dokumenty denně a hledají řešení, jak zefektivnit procesy související se zpracováním dokumentů. Právě těm je ABBYY FlexiCapture určen – s jeho pomocí lze výrazně snížit dobu potřebnou ke zpracování dokumentů, významnou část zpracování plně zautomatizovat a získaný čas zaměstnanců využít jinak.

ABBY Flexy Capture

  • Zpracování faktur a strukturovaných dokumentů
  • Automatické rozpoznávání a třídění dokumentů
  • Rozpoznávání ručně psaného textu a optických značek (testy, kontrola podpisů na smlouvách)
  • Vytěžení požadovaných údajů z dokumentů
  • Pro zpracovávání stovek až miliónů dokumentů denně

Mezi hlavní přednosti ABBYY FlexiCapture patří schopnost naučit se rozpoznávat typy dokumentů a ty pak dle předem definovaných pravidel zpracovávat. Při digitalizaci dokumentů tedy není nutné dokumenty opatřovat čárovými kódy pro určení začátku a konce dokumentu, stejně tak není nutné je třídit dle typu (smlouva, faktura, dotazník, …) – to vše udělá automaticky ABBYY FlexiCapture. Vy jen založíte dokumenty a spustíte skenování. Nad každým typem pak ABBYY FlexiCapture v dokumentech automaticky vyhledá požadované údaje a ty předá danému systému nebo systémům.

Například:

  • z faktury vyčte IČ, datum splatnosti, částku k proplacení, měnu atp. Tyto údaje následně předá účetnímu systému pro provedení platby a DMS vč. faktury ve formátu PDF/A pro dlouhodobou archivaci.
  • ze smlouvy získá údaje o subjektech, které na ní figurují, zkontroluje přítomnost podpisů a následně dokument založí do DMS systému s vytěženými indexy pro snadné pozdější dohledání.
  • z dotazníku či testu vyčte odpovědi, které uloží do přehledné excelové tabulky pro následné vyhodnocení a analýzy.

ABBYY FlexiCapture lze využít pro zpracovávání i mnoha dalších typů dokumentů díky své všestrannosti a výkonnosti. Vytěžovat se nemusí jen dokumenty papírové, ale i elektronické – např. dokumenty, které chodí e-mailem. ABBYY FlexiCapture dokáže sledovat příchozí poštu na definované e-mailové adrese a dokumenty obsažené v těchto e-mailech pak automaticky zpracovávat.

Bližší informace můžete najít v tomto prospektu, nebo nám zašlete dotaz.