Pronájem a servisní zajištění tiskáren a kopírovacích strojů

Vedle prodeje kancelářské techniky také nabízíme možnost financování prostřednictvím PRONÁJMU.

Zákazník uzavře se společností TONER-ONLINE s.r.o. „Smlouvu o nájmu, servisu věci a dodávce spotřebního materiálu" na 36, resp. 48 měsíců, dle typu zařízení. Zařízení zůstává majetkem společnosti TONER-ONLINE s.r.o. po celou dobu pronájmu. Zákazník platí sjednanou měsíční nájemní splátku.

Podmínkou pronájmu je servisní zajištění pronajímaného stroje. Zákazník za provádění servisu a dodávky spotřebního materiálu, náhradních dílů pro pravidelné prohlídky, dílů pro opravy závad a za veškerou ostatní servisní činnost zajišťující bezchybný provoz zařízení zaplatí některou z následujících forem:

  1. sjednanou částkou za každou zhotovenou stránku;
  2. sjednanou částkou měsíčního paušálu, který je stanoven dle předpokládaného počtu zhotovených stran. Strany zhotovené nad limit jsou doúčtovány vždy za 6 měsíců zpětně.

Částka za měsíční pronájem a za zhotovené kopie je zákazníkovi fakturována měsíčně.

Více informací zde.