ScanFlow je komplexním konektorem, který umožňuje pomocí multifunkcí Konica Minolta převádět papírové dokumenty do editovatelných či prohledávatelných formátů. ScanFlow nabízí i široké možnosti zpracování dokumentů. Zpracované dokumenty mohou být následně zaslány do jedné z cílových destinací.

  • Převod papírového dokumentu do Wordu, Excelu, PowerPointu či PDF jedním dotykem
  • Jednoduchý převod dokumentů pouhým odesláním na emailovou adresu
  • Elegantní převod papírových vizitek do formátu .vcard a jejich uložení přímo v MS Outlook nebo mobilním telefonu
  • Možnost tvorby individuálních digitalizačních workflow a jejich napojení na další systémy organizace
  • Automatická konverze dokumentů se zachováním právního účinku

    ScanFlow

Nejzajímavější vlastností ScanFlow je schopnost převádět papírové dokumenty do jejich editovatelných formátů. Díky tomu je možné zpracovávat dokumenty, které vám byly zaslány v papírové podobě, je možné např. citovat část z textu dokumentu bez nutnosti časově náročného přepisování nebo je např. možné část textu korigovat a následně dále zpracovat, není problém opravit chybný údaj v tabulce nebo opravit gramatickou chybu, i když se jedná o tištěný dokument bez elektronického originálu. Navíc je tato funkce zprostředkovaná přístrojem, který uživatelé využívají dennodenně, mimo jiné i jako skenovací zařízení. Proto je použití ScanFlow velice intuitivní a přirozené. Papírové obchodní vizitky lze jednoduše naskenovat a kontakty naimportovat do adresáře MS Outlook nebo mobilního telefonu.