Zákon č. 101/2000 Sb.

Společnost TONER-ONLINE s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.toneronline.cz prohlašuje, že osobní údaje získané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb..

Získané osobní údaje budou použity výhradně pro vlastní potřebu za účelem zkvalitnění zákaznických služeb. V žádném případě nebudou jakkoli zneužity, poskytnuty, prodány či pronajaty třetí straně.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu společnost TONER-ONLINE s.r.o. sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle zprávu e-mailem na adresu  nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky na tel. nebo +420 602 893 073 nebo +420 602 211 554.