Servis naše společnost provádí především na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb a spotřebního materiálu. Zajišťuje nejen servis kopírek, ale i tiskáren a multifunkčních zařízení např. těchto výrobců: Brother, Canon, Dell, Hewlett Packard, Minolta, Kyocera, OKI, Panasonic, Sharp a dalších.

Servis je prováděn formou mechanické opravy či výměny vadné části nebo, je-li to možné, po jednotlivých součástkách.

Výhody servisu tiskáren

  • servis v sídle zákazníka
  • servis zdarma v případě uzavření smlouvy k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení od nás
  • servis při haváriích i v rámci běžné údržby
  • možnost využití výhodné nabídky na spotřební materiály

Jak objednat servis tiskárny
Nejrychlejší způsob objednávky je telefonický. Telefonujte na telefonní čísla uvedená v Kontaktech nebo pište na adresu uvedenou tamtéž.

Termín oprav
Servis tiskáren a multifunkčních zařízení je prováděn v co nejkratších časových lhůtách, které jsou stanoveny dle náročnosti opravy a požadavků zákazníka.

V jakých regionech zajišťujeme servis
Servisní zajištění poskytujeme za výhodných cenových podmínek převážně v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Dále poskytujeme:

Sleva na nové tiskárny
Nevíte-li, co se starou nebo nefunkční tiskárnou či multifunkčním zařízením, jejichž oprava je neekonomická, nabízíme jejich odkup s možností prodeje či pronájmu nových zařízení za zvýhodněné ceny. Toto zvýhodnění lze uplatnit pokud jde o zařízení vyšší kategorie. Stejnou výhodu můžete využít i u kopírovacích strojů.

Poskytnutí záruky
Na provedenou opravu poskytujeme záruku po dobu 6 měsíců. Na námi dodané stroje poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu po dobu 24 měsíců. V případě pronájmu je poskytován bezplatný servis po celou dobu pronájmu.

Ceník oprav
Zjištění závady, odhad ceny a celkové rentability opravy jsou účtovány částkou 200 Kč bez DPH. Tato částka není účtována, pokud se zákazník rozhodne na základě analýzy opravu realizovat

Zařízení jsou rozdělena do skupin dle náročnosti servisu. Pro každou skupinu je stanovena paušální částka, která zahrnuje práci, vyčištění, čistící prostředky, přezkoušení, nastavení a test. V případě, že je při opravě nutné vyměnit jakýkoliv náhradní díl, jehož cena navýší cenu opravy, je zákazník o tomto navýšení předem informován, aby měl možnost rozhodnutí, zda opravu schválí či zamítne.

Tiskárny laserové – personální až barevné vysokokapacitní  490 - 790 Kč

Multifunkční zařízení – personální až vysokokapacitní  790 - 990 Kč

 

Ceny nezahrnují náhradní díly a jsou uvedené bez DPH.

Doprava je účtována v závislosti na vzdálenosti místa zákazníka od 100 do 300 Kč bez DPH.

Záruční servis
Oprava zařízení, které je v záruční době, musí být provedena v autorizovaném servisu daného výrobce, jinak hrozí ztráta záruky.


Pronájmy strojů

Pronájmy strojů

Pronájem a servisní zajištění tiskáren a kopírovacích strojů